Direcţionează Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgovişte 2% din impozitul datorat statului şi în acest fel vei contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în nevoie.
 

Ce este 2%?

Prevederea “2%” este un sistem care permite contribuabililor persoane fizice să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit pentru o organizaţie nonguvernamentală. Acum cetăţenii au posibilitatea să decidă cum va fi folosită o parte din impozitul pe care îl datorează statului.
Direcţionează 2% din impozitul pe venit către Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgovişte şi vei contribui la:

 • creșterea calității vieții persoanelor dependente și semi-dependente;
 • scăderea gradului de dependență a persoanelor vârstnice;
 • reducerea numărului de persoane staționare în spitale;
 • reducerea numărului de familii care solicită internarea unui membru al familiei într-o instituție rezidențială.

 

Cum direcţionez 2%?

► Daca realizezi doar venituri din salariu:

 1. Descarcă Formularul 230;
 2. Completează formularul cu:
  • datele tale personale – la Punctul I
  • datele Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgovişte – la punctul III 2.

Denumire entitate nonprofit: Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgovişte
Cod fiscal: 14680667
Cod IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 1332 4811

La rubrica “Suma”, dacă nu ştii cât reprezintă 2% din impozitul tău, lasă căsuţa liberă. Administraţia financiară va calcula suma exactă.

 1. Depune formularul completat la ghişeul Administraţiei Financiare sau trimite-l acesteia prin poştă, până cel mai târziu la data de 15 mai a.c.

► Dacă în anul trecut ai realizat şi alte venituri decât cele din salariu, trebuie să completezi Formularul 200 la toate capitolele aferente;

 1. La cap. III “Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat”, punctul 2 “Sponsorizare entitate non profit”- Completează cu datele Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgovişte
 2. Depune formularul completat la ghişeul Administraţiei Financiare sau trimite-l acesteia prin poştă până cel mai târziu la data de 15 mai a.c..

Descarcă formularul de direcționare!
 

Legislație cu privire la 2%

I. Extras din Codul Fiscal (Legea 571/2003), cu modificările și completările ulterioare – Art. 57, alin. 4: “Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual datorat, pentru susținerea entităților non profit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.”

II. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 878/21 dec. 2007.