Fundația Crucea Alb-Galbenă, Filiala Târgovişte, este o fundaţie non-profit, care acordă îngrijiri socio-medicale la domiciliu, urmărind ameliorarea stăriide sănătate şi creşterea calitativă a vieţii beneficiarilor.

Fundația Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgoviște, s-a constituit în data de 14 septembrie 2001. În data de 22 aprilie 2002, a fost înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor prin încheierea nr. 2/I/B, eliberată de Judecătoria Târgoviște. Inițial am funcționat într-un spațiu pus la dispoziție gratuit de Școala Sanitară Postliceală ”Carol Davila” Targoviste.

Începând cu luna septembrie 2005, prin Hotărârea Consiliului Director, ne desfășurăm activitatea într-un spațiu situat în centrul municipiului Târgoviște vis-a-vis de Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”.

În anul 2002, activitatea membrilor fundației s-a desfășurat pe baza de voluntariat. Continuarea activității nu ar fi fost posibilă fără sprijinul Fundației Crucea Alb-Galbenă Belgia, Fundației Crucea Alb-Galbenă România și Societății Civile Medicale ”Carol Davila” Târgoviște, aceasta din urmă punându-ne la dispoziție spațiul şi mobilierul.

Fundaţia Crucea Alb- Galbenă România, Filiala Târgovişte, este furnizor acreditat de:

  • servicii socio-medicale la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001052 din data de 14.05.2014
  • servicii de îngrijire medicală la domiciliu, conform Autorizației de funcționare nr. 1535/10.10.2014

Serviciile de îngrijire la domiciliu se adresează persoanelor în vârstă, persoanelor care au un anumit grad de dependenţă şi cele ale căror venituri nu sunt suficiente pentru asigurarea nevoilor socio-medicale.

La cererea beneficiarului sau a familiei acestuia, echipa Fundaţiei îi informează, îi vizitează şi efectuează serviciile sociale şi medicale stabilite în Planul individualizat de îngrijire şi asistenţă.

Criteriul de selecţie în cadrul persoanelor asistate este gradul lor dedependenţă socio-medical, respectiv lipsa concomitentă a unui suport şi ajutor adecvat din partea familiei sau a altor persoane sau organizaţii.