Servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu pentru persoanevârstnice, prin care se urmăreşte oferirea avantajelor unei vieţi de calitate opusecelei din instituţii, ceea ce duce la rezultate pozitive, încetinind ritmul de degradare psiho-somatică a persoanelor în vârstă.

Serviciile socio-medicale se acordă persoanelor vârstnice (care au îndeplinit vârstalegală de pensionare), care se află în una din următoarele situaţii:

 • nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;
 • nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe bazare surselor proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se pot gospodării singuri sau necesită îngrijire specializată;
 • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii sau stării fizice sau psihice.

 

Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România, Filiala Târgovişte, oferă beneficiarilor de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu următoarele tipuri de servicii:

Servicii sociale

 • Acordarea de pachete cu produse pentru curăţenie şi îngrijire personală
 • Supraveghere şi îndrumare în pregătirea şi servirea hranei
 • Acompanierea în efecturarea cumpărăturilor şi plata facturilor utilităţilor
 • Deplasarea la medicul de familie şi la alte instituţii socio-medicale pentru rezolvarea cazurilor de natură medicală şi socială
 • Consiliere în vederea facilitării reinserţiei sociale
 • Consiliere familială şi comuntară
 • Evaluarea nevoilor sociale
 • Medierea între persoanele vârstnice şi persoane din mediul lor de viaţă, în vederea modificării percepţiei asupra statutului de persoane marginalizate
 • Informarea şi consilierea privind acordarea unor drepturi de asistenţă şi protecţie socială

 

Servicii medicale

 • Consult medical
 • Monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, diureză, scaun)
 • Administrarea medicamentelor (oral, intramuscular, subcutanat, intravenos)
 • Îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate
 • Îngrijirea escarelor multiple
 • Manevre terapeutice pentru evitarea complicaşiilor pulmonare